Miejski Wolontariat

Inicjatywa do zrealizowania.
Wolontariat, to wspaniała okazja do osobistego rozwoju, do poznawania ludzi, zmiany swojego otoczenia na lepsze.
Inicjatywą będzie kierować Kasia Grzegorczyk, która całe swoje życie jest wolontariuszką, koordynuje pracę wolontariuszy w Fundacji Skrzydlaty Pies i w Adopcjach Malamutów.
I jak to sama Kasia mówi,: wszyscy wolontariusze z naszej Fundacji jesteśmy przykładem na to, że wolontariat można pogodzić z pracą, z rodziną, z innymi pasjami. Chcieć, to móc!

Chcielibyśmy w Bukownie stworzyć siatkę wzajemnej pomocy, wzajemnego wsparcia. Miejski Wolontariat będzie doskonałym punktem stycznym naszych potrzeb, możliwości i osób, które mogą pomóc innym ludziom czy zwierzętom.